อยากมีทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
ข่าวสาร

อยากมีทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

ทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง อยากมีทะเบียนรถชื่อตัวเอง ต้องมีคำหรือข้อความที่มีตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป หรือตตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้ พูดง่ายๆ คือ 3 ตัวอักษร เป็นต้นไป เพราะถ้า 2 จะซ้ำกับ หมวดเก่า ใส่สระวรรณยุกต์ได้หมด เช่น ประยุทธ์ 1 อันนี้ได้ เพราะนับดูแล้ว ครบ 7 หลักพอดี เอก 1 อันนี้ก็ได้ เพราะเข้าตามเกณ์ อักษร รวม สระ ครบ 3 ตัว […]