ขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ
ข่าวสาร

ขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ

ขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ต้องทำอย่างไรบ้าง วิธีการประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ หรือ ทะเบียนรถหมวดคิดเอง ที่จะเริ่มประมูลกันวันแรก วันที่ 2 เมษายน นี้ มีวิธีการดังนี้ หลักฐานที่ต้องใช้ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน หน้าบัญชีธนาคาร (สำหรับโอนเงินค่าหลักประกันคืน) ขันตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าและขั้นตอนการประมูล เลือกลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสด ประมูลผ่าน 2 ช่องทาง ทางวาจา และ ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.tabienrod.com ทางอินเตอร์เน็ต สามารถเสนอราคาได้แบบเรียลไทม์ เป็นแบบตั้ง Maximum bid อยากมีทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง